Call: Email:

Gratis pjes erotische massage drenthe


gratis pjes erotische massage drenthe

..

Oma is geil sex mensen

Eenvoudig op één plek tussen het occasion aanbod van 15 autowebsites naar jouw tweedehands auto zoeken, doe je op GasPedaal. Wil je je tweedehands auto verkopen? Plaats je advertentie gratis online via Speurders. Voor het gebruik van Speurders. Om te voorkomen dat u of uw kinderen sex of erotische sites bezoeken kunt u een van de volgende websites bekijken.

Wij gebruiken cookies Akkoord. Soort aanbieder Particulier 37 Zakelijk 8. Soort Aangeboden 38 Gevraagd 7. Ja 5 Nee Ja 29 Nee Maarde grote winnaars zijn uiteinde- lijk de flora en de fauna, die zich mede door het ecoduct zullen kunnen verrijken. Of het recent gesloten na- tuurakkoord tussen staats- secretaris Bleker en provincie Noord-Holland gevolgen zul- len hebben voor het project in Zandvoort, is nu nog niet duidelijk. Ondanks dat 10 muziekfestivals in het water zijn gevallen, werd geconcludeerd dat een goed evenementenjaar is geweest.

Zij heeft onder andere Toerisme en Economie in haar portefeuille. Ze gaat zich inzetten om zo- wel de klassieke als de nieuwe evenementen, waaronder Olympia wielerronde op 14 en 15 mei , te promoten.

Groot en klein Aan de organistoren werd ge- vraagd om één goed punt en een verbeterpunt naar voren te brengen. Zo te merken was een goed punt niet zo moei- lijk, maar om een verbeter- punt aan te geven had men duidelijk meer problemen. Voor de kleinschalige evenemen- ten voldoet een meldingsfor- mulier en de grotere moeten ruim van tevoren ingediend worden omdat die een aan- zienlijke belasting vormen voor de openbare orde, veilig- heid en geluids overlastvoor omwonenden.

In de evene- mentenvisie Zandvoort staat alles beschreven. Niet alleen organisatoren kwamen aan het woord, ook woordvoerder Gerard van Elteren van het platform Leefbare Kust. Hij had als goed punt de samenwer- king met de strandpachters en de kermis als een verbe- terpunt.

Göransson gaf aan dat de omwonenden van het kermisterrein medio januari worden uitgenodigd. Evenementen Directeur Eric Weijers van Circuit Park Zandvoort meldde dat perfect was verlopen, met een goede samenwerking met de ge- meente. Met de verruiming van de geluidsdagen staan voor grote en interes- sante races op de agenda, met in september een natio- naal oldtimerfestival.

Kennelijk had de burgemeester ooit aange- geven om met een badkoets nogmaals op 1 januari de zee in te gaan. De afspraak is inmiddels gemaakt.

Een verbeterpunt voor het wan- delevenement 'De 30 van Zandvoort' is om te kijken of het Visserspad voor de wan- delaars haalbaar is. De mu- ziekfestivals in het centrum worden door Ron Brouwer en Ton Ariesen gecontinu- eerd met als verbeterpunt: Helaas gaat de TH] zeepkistenrace in niet door. De organisatie wil het evenement voortaan om het jaar gaan aanbieden. Kortebaandraverij Het enige bestuurslid van de stichting die de Korte- baandraverij organiseert, Ton Ariesen, hield voor de draverij in de Zeestraat een dringende oproep om het oudste evene- ment voor Zandvoort te be- waren.

In is het niet door- gegaan en zonder extra inzet van vrijwilligers en sponsoren ziet de toekomst voor dit eve- nement er somber uit. Om in de NK Kortebaandraverij naarZandvoortte kunnen ha- len moet er vóór maart duidelijkheid komen. Voor meer informatie kunt u zich bij Ariesen vervoegen. Voor heeft ze een nieuw evenement bedacht: Heeft u leu- ke ideeën dan kunt u terecht bij de Zandvoortse VVV.

Geef ook daar uw evenementen tijdig door. De burgemeester complimenteerde de aanwe- zige organisatoren voor de getoonde inzet. Alle evene- menten, groot en klein, dra- gen bij aan de gezelligheid en dynamiek in ons dorp. De Circuit Run is een van de vele succesvolle evenementen van Foto: Vandaag besteld, morgen bezorgd! Thuis of op kantoor. Bel of mail voor al je smuiïwensen www. Tekstschrijver met commercieel-administratieve taken oproepbasis Home Holiday rental service is een jong, enthousiast en groeiend bedrijf.

Via internet verhuren wij particuliere vakantiewoningen. Jij bent verantwoordelijk voor al onze copywriting op de website, nieuwsbrief en social-mediakanalen.

Ook voer je administratieve en commerciële taken uit. Mail voor meer informatie naar Babette Last via info homeholiday. Lvvj VVV Zandvoort is op zoek naar een nieuwe: Je initieert marketingcommunicatie activiteiten en weet deze op overtuigende wijze in de markt te zetten. Je onderhoudt goede con- tacten met de Zandvoortse partners en zorgt er zodoende voor dat zij vol overtuiging aan het succes van Zandvoort aan Zee willen bijdragen.

Herken jij jezelf in dit profiel en ben je op zoek naar een inspirerende en uitdagende werkomgeving? Stuur dan voor 15 januari H? Kijk voor de gehele omschrijving op www. Qi Politiek verslag Raadsvergadering Informatie d. Op dinsdag liepen de emoties zelfs zo hoog op dat voorzit- ter Willem Paap SZ het woord dreigde te ontnemen aan Michel Demmers GBZ die aan een discussie wilde begin- nen.

Na een korte schorsing werd de rust hersteld. De raad behandelde vorige week het bestemmingsplan LDC,dat nodig is om onder- delen van het project in de tweede fase te kunnen rea- liseren. Het aantal zienswij- zen was groot en de eerste hoorcommissie stapte op waardoor er opnieuw een achterstand in de realisatie ontstond. De resultaten van de hoorcommissie waren eveneens onderdeel van dit ontwerpbestemmingsplan.

Meer betrokkenheid Bij de behandeling in de raad stond eigenlijkde vraag centraal hoe het komt dat er zoveel ontevredenheid is. De raad voelt zich net als de bewoners te weinig betrok- ken bij de uitwerking van de 'papieren' plannen en wil daarin verandering zien. De nieuw aangewezen por- tefeuillehouders, wethou- ders Belinda Göransson en Andor Sandbergen, belo- ven te gaan investeren in een betere communicatie. Bij het bouwplan op het terrein van het voormalige Gemeenschapshuis en bij de bouw aan het Zwarte Veld zal de raad meer be- trokken worden, om mee te kunnen kijken naarde maxi- male hoogten, de beeldkwa- liteit en aansluiting bij de omgeving.

Meerderheid voor collegeplannen Wat betreft het bestem- mingsplan zelf betoogt een aantal fracties dat het om kleine wijzigingen gaat ten opzichte van wat al in is vastgesteld.

Hun motto was nu niet meer discussiëren over wat toen al is besloten. Alle infor- matie over de verschillen, de risico's en de effecten is in principe gegeven, dus de raad kan nu besluiten. Maar niet iedereen dacht er zo over. GBZ blijft met de vraag zitten waarom er nu toch weer groter en meer gebouwd moet wor- den, waardoor de bouw op de zogenaamde Hannie Schaft-locatie mogelijk aan kwaliteit verliest. Ook D66 en GroenLinks kunnen zich niet verenigen met de in hun ogen niet Zandvoortse bouwstijl.

Met de stem- men van deze twee partij- en en GBZ-fractievoorzitter Demmers tegen werd het bestemmingsplan uitein- delijk met een ruime meer- derheid aangenomen. De Belastingver- ordeningen voor wer- den meteen kleineaanpas- sing aangenomen. Er werd een nieuw voorbereidings- besluit voor het bestem- mingsplangebied Centrum genomen, twee verorde- ningen op het gebied van peuterzorg en huisvesting worden aangepast en ten- slotte wordt er een nieuwe leidinggevende voor de grif- fier aangewezen.

Maar er is, mede door dochter Babiche, veel meer fraais te ontdekken, zoals de sieraden en tassen van Supertrash. Maar deze keer richten wij de aandacht vooral op de boven- verdieping.

Peteren Marjavan Ravensberg hebben daar een bedden- en een babyafdeling gecreëerd. Peter houdt zich intensief bezig met de ruim opgezette matrassenstudio, waarin met name de door de Consumentenbond als beste geteste matrassen en bedbo- dems van M-line in het oog springen.

De ingebouwde com- fortzones zorgen voor een er- gonomische ondersteuning van de wervelkolom", legt hij deskundig uit. Sinds kort is er ook een M-line dekbed voor mensen die veel transpireren.

Peter vindt het heel belangrijk om service te verlenen: Op dezelfde etage heeft Ma rja anderhalfjaar geleden een babyafdeling opgezet. Alles van het Italiaanse topmerk 'Nanan' is doelmatig en de uitgebreide collectie ziet er geweldig uit.

Alle kasten, commodes zelfs voor klein be- huisden met een ingebouwd badje , wiegen en bedjes zijn in het wit uitgevoerd, maar hebben een blauw, roze of wit accent.

De berenpoef, muziekdoosje, luierzak, laken- setjes, maar vooral ook andere aandoenlijke accessoires zoals de lampen en de handige op- bergmanden, maakt ouders in spe beslist 'hebberig'. Voor de iets oudere meisjes vanaf 2 jaar wordt in januari de kledinglijn van het Deense merk 'by Ti Mo' uitgebreid. Voor de moeders, en niet al- leen voor hen, zijn er al blou- ses, leggings, vesten, jurken en shawls van duurzaam mate- riaal aanwezig, dus moeder en dochter tje kunnen straks eensluidend gekleed gaan.

De opbrengst van de kinderlijn gaat in zijn geheel naar kin- deren in nood over de gehele wereld. Kijk voor openingstijden op www. Het ziet er uitermate somber uit voor de Zandvoortse win- ters.

Aan sneeuw weliswaar geen gebrek de voorbije de- cembermaanden, maar langdurige en stabiele schaats kou is tegenwoordig kennelijk niet meer op te brengen door de atmosfeer. Op vrijdag 20 december , deze week maar liefst vijftien jaar geleden, stond Nederland aan de vooravond van de laatste echte koude- golf die prompt resulteerde in de meest recente elfste- dentocht in januari dus ook alweer vijftien jaar terug.

Tussen januari en december hebben we nimmer meer echte trans- portkoude in huis gehad die met een stevige noordoos- ter helemaal vanuit Rusland kwam aanwaaien. Nooit meer wist een stevige blok- kadevan hoge druk zich voor langere tijd opte werpen bo- ven Noordoost-Europa en dat is nu juist de absolute voor- waarde voor droge strenge schaatskou in Nederland. De koude van de afgelopen decemberwinters werd veel- al in stand gehouden door een dik pak sneeuw.

Boven de sneeuwlaag koelde het ex- tra af zodat het koudereser- voir zichzelf min of meer in stand hield, maar van solide transportkoude uit Rusland was amper sprake. Zo koud als het vijftien jaar geleden was, zo zacht is het nu en tot komt hierin ook weinig verandering. Tot vrijdag is het meesten- tijds overwegend droog in onze omgeving, maar veel Do. Weer Temperatuur zon is niet te verwachten. De temperatuur loopt nog wat op richting de dubbele cijfers. Vrijdag kan het weer wat intensiever regenen in Zuid-Kennemerland met millimeter waterop- brengst.

Het beslist groene kerstwee- kend verloopt waarschijnlijk vrij droog en dan is het weer wat koeler. De invloed van een stevig 'Eurohoog' zal wat groter zijn dan de de- pressiebemoeienissen. De nacht richting 26 december zou mogelijk wat nachtvorst kunnen geven in de duinen. Overdag komt het kwik op beide kerstdagen uit tussen de 5 en 10 graden. Tussen Kerst en Oud en Nieuw verandert er vrijwel niets aan het huidige anti- winterse weerplaatje. Zelfs begin januari lijkt de winter nog niet te zullen toeslaan.

Er is een verband tussen de- cember en januari aanwijs- baar. Na een zachte of zeer zachte twaalfde maand volgt niet zelden een milde louw- maand. Ookandersom isdat veelal het geval, dus flink wat kou in december wordt door- gaans gevolgd door winter- weer in januari. Meer weer via www. NL OF i— f. De volgende zaken komen onder meer aan de orde: Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht.

Zij kunnen dit kenbaar maken tot een half uur vóór aanvang van de vergadering aan de heer H. Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen. Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www. Wij maken u erop attent dat per 1 januari bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden in weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op www.

Kostverlorenstraat , Zandvoort, Tel: Hoogheemraadschap van Rijnland Bekendmaking Vaststelling Nota Naleving Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 11 oktober de Nota Naleving vastgesteld.

De Nota Naleving treedt per 1 januari in werking en is te raadplegen via: Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Wouter van der Caag, of via e-mail w. Agatha kerk zou een mooie afbeelding kunnen zijn voor een kerstkaart. Daarom hebben we deze afbeelding speciaal be- waard voor het kerstnummer. Het raam is moeilijk te fotograferen omdat de pijpen van het orgel gedeeltelijk het zicht ont- trekken. Het raam is het beste te bewonderen in de kerk zelf maar ook als de kerk geslo- ten is, is het raam aan de buitenkant geweldig mooi belicht.

Alle glas-in-loodramen boven langs de koorzolder hebben met zingen te maken. Boven het orgel staat Caecilia van Rome, de patrones van de kerkmuziek met een orgeltje in haar ha nden omgeven door vier musicerende engelen. Caecilia was waarschijn lijk een tijdgenoot van Agatha, ook uit de derde eeuw. Ze werd net als Agatha doodgemarteld om haar geloof. Het magnifieke orgel op de koorzolder bestaat uit een verscheidenheid van instrumenten i en de tekst op de ramen wordt iedere zondag in praktijk gebracht.

Zeker als hetAgathakoor zingt en de enthousiaste en bekwame organist Paul Waerts in de toetsen grijpt op twee kla- vieren en de pedalen bespeelt. Het glas-in-loodwerk is trouwens uitgevoerd door de indertijd bekende Haarlemse firma Bogtman en is ontworpen door kunstenaar Lambert Laurijsen.

Heeft u ook een of meer glas-in-loodramen in huis? U kunt uw verhaal over uw raam of deur met gegevens sturen of brengen naar: Kleine Krocht 2, JN Zandvoort of per e-mail sporen zandvoortsecourant. Echter, de jazzmuziek die Willem Hellbreker deze zondag speelde had niets met Kerstmis te maken. Het gelegen heidskwartet met saxofonist Willem Hellbreker door Lienke Brugman De bekende saxofonist Willem Hellbreker speelde afgelopen zondag in com- binatie met pianist Tilmar Junius.

Achter de drums dit keer Haye Jellema. Een heel andere samenstelling van musici dan de jazzliefheb- bers op de zondagmiddagen in theater De Krocht gewend zijn.

EricTimmermanswasde enige 'oude' bekende in het gezelschap. Hij bespeelde de contrabas werkelijk virtuoos met prachtige solo's. Hellbreker wisselde in zijn saxofoonspel van heel snel naar verstild melancho- liek.

In het stuk 'Meditation' kwam dit mooie spel goed tot zijn recht. Hierbij bleek ook Jellema op de drums een ware topartiest. Pianist Junius, ook geen onbekende in de jazzwereld, begeleidde in zijn eigen stijl het trio van Johan Clement, die dus deze zondag niet meespeelde. Een feit is dat Junius zijn kundigheid opdevleugel zondag heeft bewezen! Na de pauze werden er nog enkele nummers van de CD 'lts all right with me' van Hellbreker gespeeld waarbij het nummer This I dig of You' met een solopartij tus- sen contrabas en saxofoon subliem werd uitgevoerd.

Het was weer echt genieten voor een vijftigtal jazzliefhebbers. Het volgende optreden, met medewerking van zangeres Lydia van Dam, is op zondag 15 januari aanstaande. Meer over dit optreden iste vinden opwww. Om het u gemakkelijk te maken, heeft de Zandvoortse Cou- rant alle evenementen op een rijtje gezet.

Kerst Koopavond Tijdens de koopavond, waar diverse ondernemers aan meedoen, is ervan Overdag deelt de Kerstman kerstkransjes uit en van Natuurlijk staat de zang in het teken van Kerstmis. Tijdens deze avond zullen de 'Kinderen van de kust' hun musical 'Het mooiste geschenk' uit- voeren.

De zeer enthousiaste groep kinderen die meedoet aan de musical bestaat uit ongeveer 25 jongens en meisjes in de leeftijd van 4 tot 11 jaar. Tijdens deze avond worden alle adventskaarsen aangestoken en worden er bekende kerstliedjes gezon- gen. Iedereen, groot en klein, is van harte uitgenodigd. Openlucht kerstsamenzang Op kerstavond is van Het kerstrepertoire bestaat uit bekende en herkenbare klassieke kerstliederen.

Het caféterras is verwarmd en op het plein branden vuurpot- ten. Iedereen is van harte wel- kom om mee te zingen. Voor een symbolisch bedrag zijn er liedteksten verkrijgbaar. De opbrengst gaat naar de Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland die de minder bedeelden in onze regio bijstaat. Glaasje glühwein bij aanschaf van het boekje. Agatha kerk voor hun eigen viering: De aanwe- zige kinderen worden actief bij het kerstverhaal en het zingen betrokken.

Ook mo- gen de kinderen een mu- ziekinstrument meenemen of iets anders opvoeren een gedichtje, een koprol of een dansje. De viering duurt iets meer dan een halfuur. Even een frisse neus halen tij- dens een sfeervolle wande- ling, terwijl natuurgidsen je meenemen opeen boeiende reis door de natuur. Er is veel te zien zoals de herten en ook vogels die nu als 'win- tergasten' in de duinen te vinden zijn. Maak kennis met de prachtige natuur van de Amsterda mse Waterleiding- duinen!

Toegangskaart en aanmel- den voor verplicht via ivnzk. Vrijwilligers vertellen u al- les over de gejutte spullen, flessenpost en ook kunt u de zeeaquariums bewon- deren. In de kerstvakantie is het Juttersmu-ZEE-um elke middag van Zowel voor de kleinste als voor volwas- senen is er genoeg te zien.

Schaatsen met de kerst Tot 8 januari staat ook dit jaar op het Raadhuisplein de ijsbaan, met gezellige mu- ziek en sfeervolle avondver- lichting. Ook op de beide kerstdagen is de baan van Zo kun je kaarsen, zeepjes en glitterkerstbal- len maken, vilten, een tasje versieren en nog veel meer!

U kunt ze nog bestellen tot vrijdagmiddag Wij wensen u allen een zalig Kerstmis. Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee. Grote Krocht 20B Tijdelijk tel. We hebben voor u een geweldige actie voor de feestdaaen gemaakt: Als u besluit één of meerdere heerlijke visschotels uit ons assortiment via internet te bestellen, maakt u kans dat uw totale bestelling ongeacht het bedrag GRATIS is. De grote winnaar wordt via een loting bepaald en zal door ons telefonisch I loopt de gehele maand december 1.

Haltestraat 7, LJ Zandvoort Voor reserveringen: Vergeet niet langs te komen voor uw kerst cadeautjes. Wij wensen u fijne feestdagen! De behandeling duurt ongeveer I 30 minuten. Uit de keuken van Fleur diverse soepen Als voorgerecht of amuse. Diverse wildpatés met gratis saus. Mooie franse kazen voor bij de borrel of dessert. Viscocktail Gerookte eendenborst Kip in cranberry Haltestraat 38, tel. Kinderen tot 12 jaar halve prijs www. Voor meer info www. De sfeer in de kerk straalde vanaf het begin veel saam- horigheid uit, dat kwam al tot uiting in het door allen gezongen 'Komt allen tezamen'.

Toos Bergen heette hierna iedereen welkom op deze vierde adventszondag: Later declameerde zij een verhaal van Huub Oosterhuis, getiteld 'Heden en hier en in die dagen', met als thema 'wat is vrede, wie is vrede, wie is God?

Music All In MAI bestaat uit 21 enthousiaste vrouwen van alle leeftijden en een even gevarieerd repertoire. Eind oktober kwam het koor plotseling zonder dirigent te zitten, maar gelukkig bood Minouska Sas uitkomst. In korte tijd wist zij de dames te inspireren en dat was vooral goed te horen in het klassieke lied 'Es ist ein Ros entsprungen' en de zeer geestige en verfrissende a capella-gezongen versie van 'Good old rendier Rudolf. Het Zandvoorts Mannen- koor, onder leiding van diri- gent Wim de Vries, was op dreef in 'Go teil it on the mounta in', waarbij vooral het muzikale intermezzo van pi- anist Theo Wijnen heel leuk was.

Zijn fantastische spel kwam helemaal goed tot zijn recht in zijn solostukken 'Devotion'van Schumann en het door de traan van Maxima bekend geworden 'Adiós Nonino'van Piazolla. Ook indrukwekkend was het optreden van soliste Martha Koper, die samen met het mannenkoor heel indringend 'Jeruzalem, the holy city' ten gehore bracht. De samenwer- king tussen Music All In en het Zandvoorts Mannenkoor dient beslist vaker te ge- beuren, want de stemmen 'matchen' opvallend goed.

Dat was vooral te horen in het fraaie 'Hallelujah' van Leonard Cohen. Het mooie concert werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van 'Stille Nacht'. Tijdens de afterparty voor de 'Vrienden van de stich- ting Classic Concerts', in hotel Hoogland, werd het programma voor ge- presenteerd.

Voor 22 janu- ari staat het openingscon- cert door het Heemsteeds Philharmonisch Orkest gepland, de fabelachtige Russische violiste Maria Milstein komt in februari optreden en ook de rest van het jaar kunt u genieten van fraaie concerten. Boeken dus is het advies.

Joustra 2 verwenbonnen t. Raaff Jane Verbrugge Leesbril sterkte tussen 1. Kamerbeek Waardebon Vichy t. Hendriks Chocolade geschenk t.

Caan Rubberen dames hakken en zolen t. Leising- Koper Cadeaubon t. Tichelaar Zilveren hanger t. P Koo Buitenvogelpakket t. Veldwisch Wijn en noten t. Timmercursus» voor jongens en meisjes Van poppenhuismeubels tot vogelhuisjes, alles kun je leren maken.

Maak kennis met theater maken en leer wat erbij komt kijken. Houding en Conditie op muziek 55 plus Donderdag 1 4: Numerologie Workshop, beter inzicht in jezelf door de magie van de getallen.

Picasa fotobewerking Woensdag U kunt bij Van der Veld terecht voor: Rep-it lost het op! Ook voor aanleg van een draadloos netwerk of advies bij aanschaf nieuwe computer. Bel 9 of Witte Veld 56, GB te Zandvoort. T 92 72 M 06 45 30 45 31 Ekittywillemse planet. Deze bon in gesloten envelop met gepast contant geld afgeven bij: Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van Zandkorrels.

Zet- en typefouten voorbehouden. Q, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen Tevens door u in te vullen: Boomverwijdering, tuinaanleg en onderhoud. Vooreen mooi kleurtje en deskundig advies. Oosterduinweg 1 Haarlem, tel.

De opleiding tot nagelstyliste begint met de gratis introductie avond bij A. Schrijf je in via www. Garages te huur Van Galenstraat: Zie de site www. Voor mijn fijne kinderen, familie en alle goede buren en vrienden hele fijne dagen en goede gezondheid voor Wie o wie wil onze lieve Lola in huis nemen?

Kan helaas niet met andere katten. En het kan goed werk leveren bij blaasontstekingen of nierstenen. Tea-licious, fijne feestdagen Trekt u niet aen wat yeder secht, maer doet dat billyk is en recht. Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Sonja van Soolingen Interview Bianca van Zejjderveld, yoga docente Bianca is een jeugdige vrouw van 47 jaar en is nog steeds in topvorm!

Ze geeft sinds yogales op di- verse plekken in de regio Kennemerland. Oorspronke- lijk komt zij uit de fitnesswereld en heeft jarenlang als personal coach gewerkt. Ze heeft verschillende soorten yoga beoefend, van Hatha, Bikram tot lyengar yoga. In besloot ze zelf een opleiding Hatha yoga te doen in India, waar oorspronkelijk de yoga vandaan komt. Sindsdien is yoga haar leven en lijfstijl. Daarnaast geeft ze ook bedrijfsyoga en rondt ze binnenkort haar Astanga-Vinyasa yoga opleiding af!

Bianca doet en denkt yoga, elke dag! Bovendien heeft ze ook een massagepraktijk. De Ayurvedische massage helpt bij het genezen van veel verschillende klachten en onder- scheidt zich door het gebruik van sesamolie.

Deze olie heeft de eigenschap de afvalstoffen in te kapselen en uit te schei- den en is zeer voedend voor de huid. De Ayurvedische mas- sage heeft een reinigend effect, ontspant en balanceert het fysieke en geestelijke lichaam. Het zelf genezend vermogen wordt hierdoor gestimuleerd. De Thaïse massage is een massage die men ondergaat met kleding aan en heeft een stressverminderende en rustgevende werking. Bovendien verbetert en versterkt Thaïse yogamassage het immuunsysteem en vermindert rugpijn, hoofdpijnen en RSI aandoeningen.

De massage wordt door middel van stretchen , acupresuurpunten en door gebruik te maken van eigen lichaamsgewicht, uit- gevoerd met duimen, handpalmen, ellebogen, knieën en voeten. Vooreen echte intensieve wellness ervaring is het ook mo- gelijk om een yogareis bij Bianca te boeken. Jaarlijks is ze betrokken bij diverse yogareizen en organiseert ze zelf ook yogareizen binnen Europa. Vanaf januari geeft ze yogales in Zandvoort, Haarlem, Santpoort en Heemstede. Zomers is ze in het weekend op het strand te vinden, zaterdags bij Mango's en zondags op een an- dere locatie; waar weet ze nog niet.

In de toekomst wil ze een eigen studio waar mensen terecht kunnen voortotale ontspanning, yoga en massage. Iets dat wij met z'n allen goed kunnen gebruiken in ons snelle en drukke bestaan.

Een echte aanrader voor iedereen die lichamelijk en geestelijk welzijn zoekt! Meer informatie over proeflessen, massage en acties kunt u bekijken opwww. De lichtjes dansen je hart binnen, er is muziek op straat en de avonden Zijn lang en donker. En voor wie de kou wilde trotseren, was zaterdag de dag. De eerste rondjes Zijn geschaatst Gelukkig heeft die vreselijk enge man geen visum gekregen om hier zijn zegje te kunnen doen. Geertje heeft toch wel een punt met zijn standpunt dat de Islam een achterlijk geloof is.

Hoe kun je je nou achter je geloof verschuilen en dit soort dingen prediken? Heel het volk schreeuwt er inmiddels om: Dat is tenminste een beschaving. Geheel in lijn met de westerse mentaliteit en gedachtegang. Want laten we eerlijk zijn, als er Totaal niet beladen die uitspraak van deze zeer integere man. En dat er dan een commissie uit moet wijzen dat die man toch niet helemaal de waarheid heeft verteld en dat hij gewoon mee deed aan het doofpot-spelletje, dat is maar bijzaak.

Gewoon de pedo-priester naar een ander bisdom verbannen en het is weer goed. Ze hebben daar ook vak- jargon voor: En als men vraagt waar die priester is gebleven dan zegt men: Want in het bedrijfs- leven vinden er ook overplaatsingen plaats. Als een mana- ger en de medewerkers een conflict hebben dan gaat de manager ergens anders werken.

En ja, die Wellicht is het handig om mensen te straffen op hun misdaden en niet een hele bevolkingsgroep weg te zetten. Ik wacht nu alleen nog op de uitspraak van Wilders dat het Rooms Katholieke geloof, een achterlijk geloof is.

Dan is deze man pas echt consequent. Bliif du Deelnemende bedrijven: ZandvoortPas Al sinds kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas. Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas.

Wilt u ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp? Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel mini-advertentie plaatsen. Johnny Kraaijkamp over zijn dit jaar overleden vader "Mijn vader was altijd heel open naar mij toe" Op 17 juli van dit jaar overleed John Kraaijkamp op jarige leeftijd. De toevoeging 'junior' heeft hij na zijn vaders dood laten vallen.

Daarom zit ik hier. Ik zat net een maand op de grote school, zoals dat toen heette. We woonden op Westerparkstraat 12, twee-onder-een-kap.

Ik vond Zandvoort heel leuk, het strand, de duinen, nieuwe vriendjes, het dorpse. Mijn moeder wilde een normaal gezin, en mijn va- der was toch meer het type Ramses Shaffy dan een notaris. Ze vonden hun conflicten belangrijker dan hun kinderen. Ik was degene die zei: Ik was vrij bijdehand en vroegwijs. Het conflict werd onleefbaar. Mijn vader was wel altijd heel open naar mij toe, hij betrok mij bij bepaalde zaken, in rustige gesprekken.

Maar het was verstandiger dat hij vertrok, het had echt geen zin meer. Door de scheiding werd het allemaal heel lelijk, en mijn vader was be- hoorlijk de weg kwijt.

Anderhalfjaar lang is er sprake geweest van echte verwijdering. Mijn moederwastoen zó paranoïde. Ik kwam inde puberteit, middenin desixties,dus ik werd een beetje hippie-achtig en artistiekerig; af en toe een blowtje, je kent dat wel. Daar reageerde mijn moeder zo verkrampt op, uit angst dat ik dezelfde kant op zou gaan als mijn vader.

Terwijl ik het leven aan het ontdekken was, zeg maar. Mijn vader nam me veel serieuzer en gaf mij de vrijheid, met al- leen één duidelijke grens: Hij deed dan perfect een junk na, waardoor ik het ook herkende als ik jongens meemaakte die een beetje te veel of te vaak van de speed hadden gesnoept.

Ik had ook zelf moraal daarin, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar hij begreep dat ik mijn eigen weg moest ontdekken, ook al kon je daar valkuilen en zelfs diepe ravijnen bij tegenkomen. Dus ben ik op m'n 15e bij mijn vader gaan wonen, ondanks het feit dat hij destijds niet zo stabiel was.

Zijn tweede huwelijk was ook al bezig te mislukken. Die vrouw was al de deur uit, en toen kwam ik erbij. Een mooi zolderappartement op de Johannes Verhulststraat, met een parkiet en gezelligheid. Het was een kamer-en-suite, met een slaapkamer en een badkamer. Ik sliep in het alkoofje.

Mijn vader keek zijn ogen uit omdat ik met de mooiste meiden thuiskwam. Daar was hij wel trots op. Mijn vader was toen nog schnabbelartiest, dus stond nog niet echt op het toneel. Mijn vader keekdaar wel tegenop, tegen het 'Grote Toneel', zoals dat toen heette. Toen iktoelatingsexamen deed en werd aangenomen, was hij heel trots. Vooral op het gebied van financiële zekerheid, inderdaad, watje zegt.

Maar de tijd leert datje dat niet beter doet. Een tijdje heb ik het wel beter gedaan, maar het blijft een onzeker rot vak wat dat betreft. Maar uiteindelijk gaat het daar natuurlijk niet om. Ja hoor, daar gaat het wel om. Je wilt toch be- zig zijn met waar je hart ligt? Natuurlijk vind ik het heel leuk, maar je bent wel heel af- hankelijk van gedoe en derden en nu weer bezuinigingen, waardoor het allemaal nog onzekerder wordt. Ik ben echt te oud aan het worden om daar afhankelijk van te zijn.

Dat vind ik heel vervelend. Natuurlijk doe ik dit vak omdat ik een bepaalde passie heb, maar ook om de beste te willen zijn. En de bestbetaalde", grinnikt hij. Hoe stond je vader daarin? Maardat isom- dat hij een armoedige jeugd heeft gehad. Als hij gebeld werd voor een tv-interview, zei hij: Vader Willem raakte tijdens de crisisjaren door een on- geval met zijn groente- en fruitkar arbeidsongeschikt. Het gezin moest leven van de bedeling en van hetgeen moeder Adriana in werkhuizen bij elkaar schraapte.gratis pjes erotische massage drenthe

..


Natte geile vrouwen geile oude dame


Om te voorkomen dat u of uw kinderen sex of erotische sites bezoeken kunt u een van de volgende websites bekijken. Wij gebruiken cookies Akkoord. Soort aanbieder Particulier 37 Zakelijk 8. Soort Aangeboden 38 Gevraagd 7. Ja 5 Nee Ja 29 Nee Datum nieuw naar oud Datum oud naar nieuw Prijs hoog naar laag Prijs laag naar hoog. Dit is een erotische advertentie. Indien je ouder bent dan 18 jaar kan je doorgaan. Toon 15 Toon 25 Toon 50 Toon Wie de collecte volgend jaar als collectant wil ondersteunen, kan contact opnemen met het Nationaal MS Fonds, of kijk opwww.

Een belangrijke bijdrage aan dit succes is geleverd door de enthousiaste collectanten en een aantal lokale onder- nemers Bertram en Brood, Daniël Groente en Fruit en de Kaashoek , waarvoor hartelijk dank. Het geld wordt aan ver- schillende projecten besteed, zoals een vakantie voor ge- zinnen met een gehandicapt kind en een speeltuin waar zowel gehandicapte als niet- gehandicapte kinderen samen kunnen spelen. Lekkere versnapering De in opgerichte vereni- ging Onderling Hulpbetoon is nog steeds actief voor degene die extra aandacht verdienen.

Dit keer werden de ouderen van Zandvoort in het Huis in de Duinen op woensdag 21 december ver- rast met een overheerlijke kerstbanketstaaf.

Een luisterend oor tijdens de kerst Uit de gespreksonderwerpen blijkt dat in december een- zaamheid voor veel mensen vooral tijdens de feestdagen erg moeilijk is. Bij Sensoor Haarlem kunnen mensen even praten over hun zor- gen, eenzaamheid, verdriet of om terug te kijken op het bijna voorbije jaar.

De goedopgeleide vrijwilligers van Sensoor zijn 24 uur per dagen nacht aanwezig voor iedereen die een steun- tje in de rug nodig heeft. Bereikbaar via of Gemeente trakteert Misschien is het u niet op- gevallen maar in de krant van vorige week plaatste de gemeente een tegoedbon om gratis bij de Hollandse gebakkraam op het Raad- huisplein 2 oliebollen te ha- len. Daarmee wil Zandvoort Schoon de bewoners bedan- ken die actief in hebben meegewerkt om daadwer- kelijk een handje te helpen voor een schoon dorp.

De bon is geldig tot en met 29 december. Nieuwjaarsduik Traditioneel staat de eerste dag van het nieuwe jaar in het teken van goede wen- sen, familiebezoek en uiter- aard: In Zandvoort wordt straks voor de 51ste keer een duik geno- men in de koude Noordzee, leder jaar wordt geld inge- zameld voor een goed doel. Deelnemers en toeschou- wers kunnen dit jaar een Nieuwjaarsduik-sjawl kopen waarvan de opbrengst naar de Voedselbank gaat. Wie ook het nieuwe jaar wil in- luiden met een duik in zee, kan zich aanmelden via de website: Dubbele of meerdere blokjes mogelijk Prijs per blokje: BTW Opgeven via info zandvoortsecourant.

Turkije - Bodrum 8 dg. Griekenland - Kos 8 dg. Holland International I et s t e ve r ko pe n? Kom dan gezellig naar Café Bluys! Fijne feestdagen en een geknipt ! Reparatie en onderhoud van alle merken. In- en verkoop van jong gebruikte auto's - zie onze website Kamerlingh Onnesstraat 23 Tel.: Daar kon je aan de hand van de laatste tekeningen zien hoe dit project aan de Zandvoortselaan, ter hoogte van de vroegere manege, er de- finitief gaat uitzien.

De negen miljoen euro kos- tende natuurbrug bestaat uit een recroductoverdewegen een ecoduct over de vroege- re trambaan. Het recroduct is behalve voor dieren ook voor wandelaars en fietsers toegankelijk, het ecoduct is uitsluitend voor het beesten- spul en dus verboden voor mensen.

Omdat een fiets- pad door de Amsterdamse Waterleidingduinen AWD ter bescherming van be- paalde soorten natuur o. Aangezien wandelaars wel in de AWD welkom zijn, verwacht je dat ereen ingangvia de natuur- brug zal komen, maar dat is op dit moment niet aan de orde. Er wordt overigens nog wel naar een variant gezocht om toch een fietspad binnen de AWD mogelijk te maken.

Hertentrek De vraag of de natuurbrug voor fauna en flora gaat werken, twijfelen de na- tuurdeskundigen niet aan. Wel is er onderling verschil van mening of bijvoorbeeld de damherten uit de AWD wel zo happig zijn om zich te vestigen in het Kenne- merduinengebied. De be- heerder van het Goois Na- tuurreservaat, die vol trots 'zijn' Natuurbrug Zanderij Crailoo als voorbeeld voor Zandvoort presenteerde, ge- looft dat de herten de rust van het Waterleidinggebied prefereren boven het druk- kere duingebied aan de an- dere kant van de natuurbrug.

Maar de ecoloog van de AWD denkt juist dat het ruimere leefgebied en de nieuwsgie- righeid van de damherten er juist toe gaan leiden dat er wel degelijk een trek zal ontstaan. Afschieten Of dat ook gaat betekenen dat de herten hetdorpzullen gaan mijden, valt te bezien. De gemeente Amsterdam, eigenaar van het water- wingebied, wil eerst het hoge-hekken-project ten uitvoer brengen alvorens goedkeuring te geven aan het Beheerplan, dat afschie- ten van overlast-herten' wil toestaan.

Overigens is het nu al zo dat er herten uit de AWD worden afgeschoten en wel inde Bollenstreek,op het grondgebied van Zuid- Holland. Het aantal valt vol- gens een woordvoerder van beheerder Waternet echter mee, want de overlast is door deze dieronvriendelijke methode merkbaar terug- gelopen.

Oudejaarsdag De ontwerp-omgevingsver- gunningvoorde natuurbrug ligt nog tot en met 19 janu- ari ter inzage op het ge- meentehuis. Tot die tijd kan men bezwaren indienen. De voorstanders van de natuur- brug hopen dat het project daarna niet te lang wordt opgehouden door beroep- schriften en hoger beroepen. De wens is dat Natuurbrug Zandpoort op 31 december in gebruik kan worden genomen met champagne maar zonder vuurwerk!

Het prestigieuze natuurproject heeft dan, als de kosten wor- den beheerst, negen miljoen gekost. Europa betaalt daar 3 miljoen aan mee, evenals de provincie Noord-Holland.

De rest komt van de Nationale Postcode Loterij en andere bronnen. Het kost Zandvoort in ieder geval geen cent. Het gaat de badplaats, zo is de verwachting, juist geld op- leveren door de toestroom van meer toeristen. Maarde grote winnaars zijn uiteinde- lijk de flora en de fauna, die zich mede door het ecoduct zullen kunnen verrijken. Of het recent gesloten na- tuurakkoord tussen staats- secretaris Bleker en provincie Noord-Holland gevolgen zul- len hebben voor het project in Zandvoort, is nu nog niet duidelijk.

Ondanks dat 10 muziekfestivals in het water zijn gevallen, werd geconcludeerd dat een goed evenementenjaar is geweest. Zij heeft onder andere Toerisme en Economie in haar portefeuille. Ze gaat zich inzetten om zo- wel de klassieke als de nieuwe evenementen, waaronder Olympia wielerronde op 14 en 15 mei , te promoten. Groot en klein Aan de organistoren werd ge- vraagd om één goed punt en een verbeterpunt naar voren te brengen.

Zo te merken was een goed punt niet zo moei- lijk, maar om een verbeter- punt aan te geven had men duidelijk meer problemen. Voor de kleinschalige evenemen- ten voldoet een meldingsfor- mulier en de grotere moeten ruim van tevoren ingediend worden omdat die een aan- zienlijke belasting vormen voor de openbare orde, veilig- heid en geluids overlastvoor omwonenden. In de evene- mentenvisie Zandvoort staat alles beschreven.

Niet alleen organisatoren kwamen aan het woord, ook woordvoerder Gerard van Elteren van het platform Leefbare Kust. Hij had als goed punt de samenwer- king met de strandpachters en de kermis als een verbe- terpunt. Göransson gaf aan dat de omwonenden van het kermisterrein medio januari worden uitgenodigd.

Evenementen Directeur Eric Weijers van Circuit Park Zandvoort meldde dat perfect was verlopen, met een goede samenwerking met de ge- meente. Met de verruiming van de geluidsdagen staan voor grote en interes- sante races op de agenda, met in september een natio- naal oldtimerfestival. Kennelijk had de burgemeester ooit aange- geven om met een badkoets nogmaals op 1 januari de zee in te gaan.

De afspraak is inmiddels gemaakt. Een verbeterpunt voor het wan- delevenement 'De 30 van Zandvoort' is om te kijken of het Visserspad voor de wan- delaars haalbaar is. De mu- ziekfestivals in het centrum worden door Ron Brouwer en Ton Ariesen gecontinu- eerd met als verbeterpunt: Helaas gaat de TH] zeepkistenrace in niet door.

De organisatie wil het evenement voortaan om het jaar gaan aanbieden. Kortebaandraverij Het enige bestuurslid van de stichting die de Korte- baandraverij organiseert, Ton Ariesen, hield voor de draverij in de Zeestraat een dringende oproep om het oudste evene- ment voor Zandvoort te be- waren. In is het niet door- gegaan en zonder extra inzet van vrijwilligers en sponsoren ziet de toekomst voor dit eve- nement er somber uit.

Om in de NK Kortebaandraverij naarZandvoortte kunnen ha- len moet er vóór maart duidelijkheid komen. Voor meer informatie kunt u zich bij Ariesen vervoegen. Voor heeft ze een nieuw evenement bedacht: Heeft u leu- ke ideeën dan kunt u terecht bij de Zandvoortse VVV. Geef ook daar uw evenementen tijdig door. De burgemeester complimenteerde de aanwe- zige organisatoren voor de getoonde inzet.

Alle evene- menten, groot en klein, dra- gen bij aan de gezelligheid en dynamiek in ons dorp. De Circuit Run is een van de vele succesvolle evenementen van Foto: Vandaag besteld, morgen bezorgd! Thuis of op kantoor. Bel of mail voor al je smuiïwensen www. Tekstschrijver met commercieel-administratieve taken oproepbasis Home Holiday rental service is een jong, enthousiast en groeiend bedrijf. Via internet verhuren wij particuliere vakantiewoningen. Jij bent verantwoordelijk voor al onze copywriting op de website, nieuwsbrief en social-mediakanalen.

Ook voer je administratieve en commerciële taken uit. Mail voor meer informatie naar Babette Last via info homeholiday. Lvvj VVV Zandvoort is op zoek naar een nieuwe: Je initieert marketingcommunicatie activiteiten en weet deze op overtuigende wijze in de markt te zetten.

Je onderhoudt goede con- tacten met de Zandvoortse partners en zorgt er zodoende voor dat zij vol overtuiging aan het succes van Zandvoort aan Zee willen bijdragen. Herken jij jezelf in dit profiel en ben je op zoek naar een inspirerende en uitdagende werkomgeving?

Stuur dan voor 15 januari H? Kijk voor de gehele omschrijving op www. Qi Politiek verslag Raadsvergadering Informatie d. Op dinsdag liepen de emoties zelfs zo hoog op dat voorzit- ter Willem Paap SZ het woord dreigde te ontnemen aan Michel Demmers GBZ die aan een discussie wilde begin- nen. Na een korte schorsing werd de rust hersteld. De raad behandelde vorige week het bestemmingsplan LDC,dat nodig is om onder- delen van het project in de tweede fase te kunnen rea- liseren.

Het aantal zienswij- zen was groot en de eerste hoorcommissie stapte op waardoor er opnieuw een achterstand in de realisatie ontstond. De resultaten van de hoorcommissie waren eveneens onderdeel van dit ontwerpbestemmingsplan. Meer betrokkenheid Bij de behandeling in de raad stond eigenlijkde vraag centraal hoe het komt dat er zoveel ontevredenheid is. De raad voelt zich net als de bewoners te weinig betrok- ken bij de uitwerking van de 'papieren' plannen en wil daarin verandering zien.

De nieuw aangewezen por- tefeuillehouders, wethou- ders Belinda Göransson en Andor Sandbergen, belo- ven te gaan investeren in een betere communicatie. Bij het bouwplan op het terrein van het voormalige Gemeenschapshuis en bij de bouw aan het Zwarte Veld zal de raad meer be- trokken worden, om mee te kunnen kijken naarde maxi- male hoogten, de beeldkwa- liteit en aansluiting bij de omgeving. Meerderheid voor collegeplannen Wat betreft het bestem- mingsplan zelf betoogt een aantal fracties dat het om kleine wijzigingen gaat ten opzichte van wat al in is vastgesteld.

Hun motto was nu niet meer discussiëren over wat toen al is besloten. Alle infor- matie over de verschillen, de risico's en de effecten is in principe gegeven, dus de raad kan nu besluiten. Maar niet iedereen dacht er zo over. GBZ blijft met de vraag zitten waarom er nu toch weer groter en meer gebouwd moet wor- den, waardoor de bouw op de zogenaamde Hannie Schaft-locatie mogelijk aan kwaliteit verliest.

Ook D66 en GroenLinks kunnen zich niet verenigen met de in hun ogen niet Zandvoortse bouwstijl. Met de stem- men van deze twee partij- en en GBZ-fractievoorzitter Demmers tegen werd het bestemmingsplan uitein- delijk met een ruime meer- derheid aangenomen. De Belastingver- ordeningen voor wer- den meteen kleineaanpas- sing aangenomen.

Er werd een nieuw voorbereidings- besluit voor het bestem- mingsplangebied Centrum genomen, twee verorde- ningen op het gebied van peuterzorg en huisvesting worden aangepast en ten- slotte wordt er een nieuwe leidinggevende voor de grif- fier aangewezen. Maar er is, mede door dochter Babiche, veel meer fraais te ontdekken, zoals de sieraden en tassen van Supertrash. Maar deze keer richten wij de aandacht vooral op de boven- verdieping. Peteren Marjavan Ravensberg hebben daar een bedden- en een babyafdeling gecreëerd.

Peter houdt zich intensief bezig met de ruim opgezette matrassenstudio, waarin met name de door de Consumentenbond als beste geteste matrassen en bedbo- dems van M-line in het oog springen. De ingebouwde com- fortzones zorgen voor een er- gonomische ondersteuning van de wervelkolom", legt hij deskundig uit. Sinds kort is er ook een M-line dekbed voor mensen die veel transpireren.

Peter vindt het heel belangrijk om service te verlenen: Op dezelfde etage heeft Ma rja anderhalfjaar geleden een babyafdeling opgezet. Alles van het Italiaanse topmerk 'Nanan' is doelmatig en de uitgebreide collectie ziet er geweldig uit. Alle kasten, commodes zelfs voor klein be- huisden met een ingebouwd badje , wiegen en bedjes zijn in het wit uitgevoerd, maar hebben een blauw, roze of wit accent. De berenpoef, muziekdoosje, luierzak, laken- setjes, maar vooral ook andere aandoenlijke accessoires zoals de lampen en de handige op- bergmanden, maakt ouders in spe beslist 'hebberig'.

Voor de iets oudere meisjes vanaf 2 jaar wordt in januari de kledinglijn van het Deense merk 'by Ti Mo' uitgebreid. Voor de moeders, en niet al- leen voor hen, zijn er al blou- ses, leggings, vesten, jurken en shawls van duurzaam mate- riaal aanwezig, dus moeder en dochter tje kunnen straks eensluidend gekleed gaan. De opbrengst van de kinderlijn gaat in zijn geheel naar kin- deren in nood over de gehele wereld. Kijk voor openingstijden op www.

Het ziet er uitermate somber uit voor de Zandvoortse win- ters. Aan sneeuw weliswaar geen gebrek de voorbije de- cembermaanden, maar langdurige en stabiele schaats kou is tegenwoordig kennelijk niet meer op te brengen door de atmosfeer.

Op vrijdag 20 december , deze week maar liefst vijftien jaar geleden, stond Nederland aan de vooravond van de laatste echte koude- golf die prompt resulteerde in de meest recente elfste- dentocht in januari dus ook alweer vijftien jaar terug. Tussen januari en december hebben we nimmer meer echte trans- portkoude in huis gehad die met een stevige noordoos- ter helemaal vanuit Rusland kwam aanwaaien. Nooit meer wist een stevige blok- kadevan hoge druk zich voor langere tijd opte werpen bo- ven Noordoost-Europa en dat is nu juist de absolute voor- waarde voor droge strenge schaatskou in Nederland.

De koude van de afgelopen decemberwinters werd veel- al in stand gehouden door een dik pak sneeuw. Boven de sneeuwlaag koelde het ex- tra af zodat het koudereser- voir zichzelf min of meer in stand hield, maar van solide transportkoude uit Rusland was amper sprake. Zo koud als het vijftien jaar geleden was, zo zacht is het nu en tot komt hierin ook weinig verandering. Tot vrijdag is het meesten- tijds overwegend droog in onze omgeving, maar veel Do.

Weer Temperatuur zon is niet te verwachten. De temperatuur loopt nog wat op richting de dubbele cijfers. Vrijdag kan het weer wat intensiever regenen in Zuid-Kennemerland met millimeter waterop- brengst. Het beslist groene kerstwee- kend verloopt waarschijnlijk vrij droog en dan is het weer wat koeler. De invloed van een stevig 'Eurohoog' zal wat groter zijn dan de de- pressiebemoeienissen.

De nacht richting 26 december zou mogelijk wat nachtvorst kunnen geven in de duinen. Overdag komt het kwik op beide kerstdagen uit tussen de 5 en 10 graden. Tussen Kerst en Oud en Nieuw verandert er vrijwel niets aan het huidige anti- winterse weerplaatje. Zelfs begin januari lijkt de winter nog niet te zullen toeslaan. Er is een verband tussen de- cember en januari aanwijs- baar. Na een zachte of zeer zachte twaalfde maand volgt niet zelden een milde louw- maand. Ookandersom isdat veelal het geval, dus flink wat kou in december wordt door- gaans gevolgd door winter- weer in januari.

Meer weer via www. NL OF i— f. De volgende zaken komen onder meer aan de orde: Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. Zij kunnen dit kenbaar maken tot een half uur vóór aanvang van de vergadering aan de heer H. Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen. Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www. Wij maken u erop attent dat per 1 januari bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden in weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad.

U kunt het waterschapsblad vinden op www. Kostverlorenstraat , Zandvoort, Tel: Hoogheemraadschap van Rijnland Bekendmaking Vaststelling Nota Naleving Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 11 oktober de Nota Naleving vastgesteld.

De Nota Naleving treedt per 1 januari in werking en is te raadplegen via: Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Wouter van der Caag, of via e-mail w.

Agatha kerk zou een mooie afbeelding kunnen zijn voor een kerstkaart. Daarom hebben we deze afbeelding speciaal be- waard voor het kerstnummer. Het raam is moeilijk te fotograferen omdat de pijpen van het orgel gedeeltelijk het zicht ont- trekken. Het raam is het beste te bewonderen in de kerk zelf maar ook als de kerk geslo- ten is, is het raam aan de buitenkant geweldig mooi belicht.

Alle glas-in-loodramen boven langs de koorzolder hebben met zingen te maken. Boven het orgel staat Caecilia van Rome, de patrones van de kerkmuziek met een orgeltje in haar ha nden omgeven door vier musicerende engelen. Caecilia was waarschijn lijk een tijdgenoot van Agatha, ook uit de derde eeuw.

Ze werd net als Agatha doodgemarteld om haar geloof. Het magnifieke orgel op de koorzolder bestaat uit een verscheidenheid van instrumenten i en de tekst op de ramen wordt iedere zondag in praktijk gebracht. Zeker als hetAgathakoor zingt en de enthousiaste en bekwame organist Paul Waerts in de toetsen grijpt op twee kla- vieren en de pedalen bespeelt.

Het glas-in-loodwerk is trouwens uitgevoerd door de indertijd bekende Haarlemse firma Bogtman en is ontworpen door kunstenaar Lambert Laurijsen. Heeft u ook een of meer glas-in-loodramen in huis? U kunt uw verhaal over uw raam of deur met gegevens sturen of brengen naar: Kleine Krocht 2, JN Zandvoort of per e-mail sporen zandvoortsecourant. Echter, de jazzmuziek die Willem Hellbreker deze zondag speelde had niets met Kerstmis te maken.

Het gelegen heidskwartet met saxofonist Willem Hellbreker door Lienke Brugman De bekende saxofonist Willem Hellbreker speelde afgelopen zondag in com- binatie met pianist Tilmar Junius.

Achter de drums dit keer Haye Jellema. Een heel andere samenstelling van musici dan de jazzliefheb- bers op de zondagmiddagen in theater De Krocht gewend zijn. EricTimmermanswasde enige 'oude' bekende in het gezelschap. Hij bespeelde de contrabas werkelijk virtuoos met prachtige solo's. Hellbreker wisselde in zijn saxofoonspel van heel snel naar verstild melancho- liek. In het stuk 'Meditation' kwam dit mooie spel goed tot zijn recht. Hierbij bleek ook Jellema op de drums een ware topartiest.

Pianist Junius, ook geen onbekende in de jazzwereld, begeleidde in zijn eigen stijl het trio van Johan Clement, die dus deze zondag niet meespeelde. Een feit is dat Junius zijn kundigheid opdevleugel zondag heeft bewezen! Na de pauze werden er nog enkele nummers van de CD 'lts all right with me' van Hellbreker gespeeld waarbij het nummer This I dig of You' met een solopartij tus- sen contrabas en saxofoon subliem werd uitgevoerd.

Het was weer echt genieten voor een vijftigtal jazzliefhebbers. Het volgende optreden, met medewerking van zangeres Lydia van Dam, is op zondag 15 januari aanstaande. Meer over dit optreden iste vinden opwww. Om het u gemakkelijk te maken, heeft de Zandvoortse Cou- rant alle evenementen op een rijtje gezet. Kerst Koopavond Tijdens de koopavond, waar diverse ondernemers aan meedoen, is ervan Overdag deelt de Kerstman kerstkransjes uit en van Natuurlijk staat de zang in het teken van Kerstmis.

Tijdens deze avond zullen de 'Kinderen van de kust' hun musical 'Het mooiste geschenk' uit- voeren. De zeer enthousiaste groep kinderen die meedoet aan de musical bestaat uit ongeveer 25 jongens en meisjes in de leeftijd van 4 tot 11 jaar. Tijdens deze avond worden alle adventskaarsen aangestoken en worden er bekende kerstliedjes gezon- gen. Iedereen, groot en klein, is van harte uitgenodigd.

Openlucht kerstsamenzang Op kerstavond is van Het kerstrepertoire bestaat uit bekende en herkenbare klassieke kerstliederen. Het caféterras is verwarmd en op het plein branden vuurpot- ten. Iedereen is van harte wel- kom om mee te zingen. Voor een symbolisch bedrag zijn er liedteksten verkrijgbaar. De opbrengst gaat naar de Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland die de minder bedeelden in onze regio bijstaat. Glaasje glühwein bij aanschaf van het boekje.

Agatha kerk voor hun eigen viering: De aanwe- zige kinderen worden actief bij het kerstverhaal en het zingen betrokken. Ook mo- gen de kinderen een mu- ziekinstrument meenemen of iets anders opvoeren een gedichtje, een koprol of een dansje.

De viering duurt iets meer dan een halfuur. Even een frisse neus halen tij- dens een sfeervolle wande- ling, terwijl natuurgidsen je meenemen opeen boeiende reis door de natuur. Er is veel te zien zoals de herten en ook vogels die nu als 'win- tergasten' in de duinen te vinden zijn. Maak kennis met de prachtige natuur van de Amsterda mse Waterleiding- duinen!

Toegangskaart en aanmel- den voor verplicht via ivnzk. Vrijwilligers vertellen u al- les over de gejutte spullen, flessenpost en ook kunt u de zeeaquariums bewon- deren. In de kerstvakantie is het Juttersmu-ZEE-um elke middag van Zowel voor de kleinste als voor volwas- senen is er genoeg te zien.

Schaatsen met de kerst Tot 8 januari staat ook dit jaar op het Raadhuisplein de ijsbaan, met gezellige mu- ziek en sfeervolle avondver- lichting. Ook op de beide kerstdagen is de baan van Zo kun je kaarsen, zeepjes en glitterkerstbal- len maken, vilten, een tasje versieren en nog veel meer!

U kunt ze nog bestellen tot vrijdagmiddag Wij wensen u allen een zalig Kerstmis. Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Grote Krocht 20B Tijdelijk tel. We hebben voor u een geweldige actie voor de feestdaaen gemaakt: Als u besluit één of meerdere heerlijke visschotels uit ons assortiment via internet te bestellen, maakt u kans dat uw totale bestelling ongeacht het bedrag GRATIS is.

De grote winnaar wordt via een loting bepaald en zal door ons telefonisch I loopt de gehele maand december 1. Haltestraat 7, LJ Zandvoort Voor reserveringen: Vergeet niet langs te komen voor uw kerst cadeautjes.

Wij wensen u fijne feestdagen! De behandeling duurt ongeveer I 30 minuten. Uit de keuken van Fleur diverse soepen Als voorgerecht of amuse. Diverse wildpatés met gratis saus. Mooie franse kazen voor bij de borrel of dessert.

Viscocktail Gerookte eendenborst Kip in cranberry Haltestraat 38, tel. Kinderen tot 12 jaar halve prijs www. Voor meer info www. De sfeer in de kerk straalde vanaf het begin veel saam- horigheid uit, dat kwam al tot uiting in het door allen gezongen 'Komt allen tezamen'. Toos Bergen heette hierna iedereen welkom op deze vierde adventszondag: Later declameerde zij een verhaal van Huub Oosterhuis, getiteld 'Heden en hier en in die dagen', met als thema 'wat is vrede, wie is vrede, wie is God?

Music All In MAI bestaat uit 21 enthousiaste vrouwen van alle leeftijden en een even gevarieerd repertoire. Eind oktober kwam het koor plotseling zonder dirigent te zitten, maar gelukkig bood Minouska Sas uitkomst. In korte tijd wist zij de dames te inspireren en dat was vooral goed te horen in het klassieke lied 'Es ist ein Ros entsprungen' en de zeer geestige en verfrissende a capella-gezongen versie van 'Good old rendier Rudolf.

Het Zandvoorts Mannen- koor, onder leiding van diri- gent Wim de Vries, was op dreef in 'Go teil it on the mounta in', waarbij vooral het muzikale intermezzo van pi- anist Theo Wijnen heel leuk was. Zijn fantastische spel kwam helemaal goed tot zijn recht in zijn solostukken 'Devotion'van Schumann en het door de traan van Maxima bekend geworden 'Adiós Nonino'van Piazolla.

Ook indrukwekkend was het optreden van soliste Martha Koper, die samen met het mannenkoor heel indringend 'Jeruzalem, the holy city' ten gehore bracht. De samenwer- king tussen Music All In en het Zandvoorts Mannenkoor dient beslist vaker te ge- beuren, want de stemmen 'matchen' opvallend goed.

Dat was vooral te horen in het fraaie 'Hallelujah' van Leonard Cohen. Het mooie concert werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van 'Stille Nacht'. Tijdens de afterparty voor de 'Vrienden van de stich- ting Classic Concerts', in hotel Hoogland, werd het programma voor ge- presenteerd. Voor 22 janu- ari staat het openingscon- cert door het Heemsteeds Philharmonisch Orkest gepland, de fabelachtige Russische violiste Maria Milstein komt in februari optreden en ook de rest van het jaar kunt u genieten van fraaie concerten.

Boeken dus is het advies. Joustra 2 verwenbonnen t. Raaff Jane Verbrugge Leesbril sterkte tussen 1. Kamerbeek Waardebon Vichy t. Hendriks Chocolade geschenk t. Caan Rubberen dames hakken en zolen t. Leising- Koper Cadeaubon t.

Tichelaar Zilveren hanger t. P Koo Buitenvogelpakket t. Veldwisch Wijn en noten t. Timmercursus» voor jongens en meisjes Van poppenhuismeubels tot vogelhuisjes, alles kun je leren maken. Maak kennis met theater maken en leer wat erbij komt kijken. Houding en Conditie op muziek 55 plus Donderdag 1 4: Numerologie Workshop, beter inzicht in jezelf door de magie van de getallen.

Picasa fotobewerking Woensdag U kunt bij Van der Veld terecht voor: Rep-it lost het op! Ook voor aanleg van een draadloos netwerk of advies bij aanschaf nieuwe computer. Bel 9 of Witte Veld 56, GB te Zandvoort. T 92 72 M 06 45 30 45 31 Ekittywillemse planet. Deze bon in gesloten envelop met gepast contant geld afgeven bij: Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van Zandkorrels.

Zet- en typefouten voorbehouden. Q, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen Tevens door u in te vullen: Boomverwijdering, tuinaanleg en onderhoud.

Vooreen mooi kleurtje en deskundig advies. Oosterduinweg 1 Haarlem, tel. De opleiding tot nagelstyliste begint met de gratis introductie avond bij A. Schrijf je in via www. Garages te huur Van Galenstraat: Zie de site www. Voor mijn fijne kinderen, familie en alle goede buren en vrienden hele fijne dagen en goede gezondheid voor Wie o wie wil onze lieve Lola in huis nemen? Kan helaas niet met andere katten. En het kan goed werk leveren bij blaasontstekingen of nierstenen.

Tea-licious, fijne feestdagen Trekt u niet aen wat yeder secht, maer doet dat billyk is en recht. Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Sonja van Soolingen Interview Bianca van Zejjderveld, yoga docente Bianca is een jeugdige vrouw van 47 jaar en is nog steeds in topvorm! Ze geeft sinds yogales op di- verse plekken in de regio Kennemerland. Oorspronke- lijk komt zij uit de fitnesswereld en heeft jarenlang als personal coach gewerkt. Ze heeft verschillende soorten yoga beoefend, van Hatha, Bikram tot lyengar yoga.

In besloot ze zelf een opleiding Hatha yoga te doen in India, waar oorspronkelijk de yoga vandaan komt. Sindsdien is yoga haar leven en lijfstijl.

Daarnaast geeft ze ook bedrijfsyoga en rondt ze binnenkort haar Astanga-Vinyasa yoga opleiding af! Bianca doet en denkt yoga, elke dag! Bovendien heeft ze ook een massagepraktijk. De Ayurvedische massage helpt bij het genezen van veel verschillende klachten en onder- scheidt zich door het gebruik van sesamolie.

Deze olie heeft de eigenschap de afvalstoffen in te kapselen en uit te schei- den en is zeer voedend voor de huid. De Ayurvedische mas- sage heeft een reinigend effect, ontspant en balanceert het fysieke en geestelijke lichaam. Het zelf genezend vermogen wordt hierdoor gestimuleerd. De Thaïse massage is een massage die men ondergaat met kleding aan en heeft een stressverminderende en rustgevende werking.

Bovendien verbetert en versterkt Thaïse yogamassage het immuunsysteem en vermindert rugpijn, hoofdpijnen en RSI aandoeningen. De massage wordt door middel van stretchen , acupresuurpunten en door gebruik te maken van eigen lichaamsgewicht, uit- gevoerd met duimen, handpalmen, ellebogen, knieën en voeten.

Vooreen echte intensieve wellness ervaring is het ook mo- gelijk om een yogareis bij Bianca te boeken. Jaarlijks is ze betrokken bij diverse yogareizen en organiseert ze zelf ook yogareizen binnen Europa. Vanaf januari geeft ze yogales in Zandvoort, Haarlem, Santpoort en Heemstede. Zomers is ze in het weekend op het strand te vinden, zaterdags bij Mango's en zondags op een an- dere locatie; waar weet ze nog niet.

In de toekomst wil ze een eigen studio waar mensen terecht kunnen voortotale ontspanning, yoga en massage. Iets dat wij met z'n allen goed kunnen gebruiken in ons snelle en drukke bestaan. Een echte aanrader voor iedereen die lichamelijk en geestelijk welzijn zoekt! Meer informatie over proeflessen, massage en acties kunt u bekijken opwww. De lichtjes dansen je hart binnen, er is muziek op straat en de avonden Zijn lang en donker. En voor wie de kou wilde trotseren, was zaterdag de dag.

De eerste rondjes Zijn geschaatst Gelukkig heeft die vreselijk enge man geen visum gekregen om hier zijn zegje te kunnen doen. Geertje heeft toch wel een punt met zijn standpunt dat de Islam een achterlijk geloof is. Hoe kun je je nou achter je geloof verschuilen en dit soort dingen prediken? Heel het volk schreeuwt er inmiddels om: Dat is tenminste een beschaving.

Geheel in lijn met de westerse mentaliteit en gedachtegang. Want laten we eerlijk zijn, als er Totaal niet beladen die uitspraak van deze zeer integere man. En dat er dan een commissie uit moet wijzen dat die man toch niet helemaal de waarheid heeft verteld en dat hij gewoon mee deed aan het doofpot-spelletje, dat is maar bijzaak.

Gewoon de pedo-priester naar een ander bisdom verbannen en het is weer goed. Ze hebben daar ook vak- jargon voor: En als men vraagt waar die priester is gebleven dan zegt men: Want in het bedrijfs- leven vinden er ook overplaatsingen plaats. Als een mana- ger en de medewerkers een conflict hebben dan gaat de manager ergens anders werken.

En ja, die Wellicht is het handig om mensen te straffen op hun misdaden en niet een hele bevolkingsgroep weg te zetten. Ik wacht nu alleen nog op de uitspraak van Wilders dat het Rooms Katholieke geloof, een achterlijk geloof is. Dan is deze man pas echt consequent. Bliif du Deelnemende bedrijven: ZandvoortPas Al sinds kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas.

Wilt u ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp? Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel mini-advertentie plaatsen.

Johnny Kraaijkamp over zijn dit jaar overleden vader "Mijn vader was altijd heel open naar mij toe" Op 17 juli van dit jaar overleed John Kraaijkamp op jarige leeftijd. De toevoeging 'junior' heeft hij na zijn vaders dood laten vallen.

gratis pjes erotische massage drenthe